Voedselpakket

Criteria om in aanmerking te komen

Hieronder leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2022 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.

 

Bedragen vanaf 1 januari 2022
Indien er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag uit de navolgende formule komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket.


● 1 persoon      € 250,- (+ 9% was € 230,-)
● 2 personen    € 350,- (+ 8% was € 325,-)
● 3 personen    € 450,- (+ 7% was € 420,-)
● 4 personen    € 550,- (+ 7% was € 515,-)
● 5 personen    € 650,- (+ 6,5% was € 610,-)

 

U kunt dan via deze website een voedselpakket aanvragen.

 

Intakegesprek
Een medewerker van de voedselbank (screener) maakt een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van uw financiële gegevens bepaald of u aan de norm en voorwaarden voldoet. U wordt gevraagd inzage te geven in:

 

  • Overzicht inkomsten (loonstrook/uitkeringsoverzicht)
  • Overzicht kosten huur / hypotheek / gas, licht en water
  • Indien toepassing:
    • compleet overzicht schuldenverzicht / betalingsregelingen
    • recent maandoverzicht van bewindvoering / budgetplan / kredietbank / beheerrekening / reserveringsrekening

 

Zorg dat u deze documenten bij u hebt. Het niet kunnen overleggen van één of meerdere van bovengenoemde gegevens leidt tot het niet doorgaan van het intakegesprek. Pas nadat alle gegevens compleet zijn, kan toetsing later opnieuw plaatsvinden. Intussen zal het verstrekken van een voedselpakket worden opgeschort.

 

Als u absoluut niet kunt komen, dan verzoeken wij u ons minimaal één dag van tevoren dit door te geven. Doet u dit niet, dan loopt u de kans dat de voedselhulp zal worden stopgezet. Bij niet nakomen van de afspraak vervalt uw (eventuele) recht op een pakket.

 

Bij de aanvraag alle verplichte velden invullen, anders wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen!