Jaarverslag 2019

Vrijwilligers
De Voedselbank functioneert dankzij een groot aantal(ongeveer 60) vrijwilligers, waaronder 9 screeners en 7 bestuursleden.
Er zijn 6 bestuursvergaderingen geweest en 1 vrijwilligersbijeenkomst.

Uitgifte
Het aantal aangemelde huishoudens dat voor een pakket in aanmerking kwam, nam dit jaar weer toe van ongeveer 165 naar ongeveer 195 (verdeeld over de uitgiftepunten : Akkrum is ong.10 gebleven, Jubbega van ong. 15 naar ong.20 en Heerenveen van ong.140 naar ong.165). Eens in de veertien dagen kon een pakket worden opgehaald. Er werden in dit jaar ongeveer 5000 voedselpakketten klaar gemaakt.
Hierbij werd een onderscheid gemaakt in grootte:
A-pakketten voor 1 of 2 personen, B-pakketten voor 3 of 4 personen en C-pakketten voor 5 of meer personen. De uitgifte was vanuit de locatie Schans 17.

Verdeling van de groep huishoudens:
- in de even weken werden de B- en C-pakketten van Heerenveen en de A-, B- en C-pakketten van Jubbega uitgegeven
- in de oneven weken werden de A-pakketten van Heerenveen en de A-, B- en C-pakketten van Akkrum .

Alle pakketten werden in Heerenveen klaargemaakt.

In Heerenveen is er een extra uitgifte op woensdagmiddag vanwege de verse aanvoer vanuit de plaatselijke supermarkten (in de oneven weken voor de B- en C- en in de even weken voor de A-pakketten)

Voedselaanvoer
- Vanuit het distributiecentrum Drachten was er eens in de twee weken aanvoer van houdbare producten en iedere week aanvoer van verse producten
- Drie keer per week reden we voor een inzameling langs de plaatselijke supermarkten (AH, Jumbo’s, Aldi ) en bakker Boonstra (De Knipe)
- Regelmatig werd er voedsel aangeboden door andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld van HaarsmaFoodimpuls en Budget Food (Joure)
- Maandelijks werd er door kerken voedsel ingezameld
- Zo nu en dan werd er voedsel aangeboden door particulieren(via volkstuinen)
- Zo nu en dan werden er inzamelingsacties gehouden door scholen
- Door geldelijke giften kon ook voedsel aangekocht worden om tekorten aan te vullen

Voedselveiligheid
Ook dit jaar was er een onverwachte audit resulterend in een handhaving van het groen-certificaat.

Externe contacten
- Stichting Voedselbank Nederland
- Regionaal Ondersteunings Punt (ROP) Fryslân (Drachten)
- Gemeente Heerenveen ( regiegroep armoedebeleid , privacy regelgeving)
- Caleidoscoop
- Stichting Vluchtelingenwerk (aanvraag noodpakketten)
- SC Heerenveen (samenwerkingsovereenkomst)
- Stichting Jarige Job (verzorgt verjaardagspakketten via de voedselbank)
- Sport Fryslân (verzorgt maandelijks sportpakketten)
- Hart voor Heerenveen ( Meet & match vrijwill. organisaties met bedrijven)
- Participatieraad (WMO, armoedebeleid)
- Er is op uitnodiging voorlichting gegeven op scholen, bij kerken en verenigingen.
- Regelmatig zijn er aanbiedingen van stagiaires

Sponsoren
Ook dit jaar werden we weer gesteund door:
- Gemeente Heerenveen: huisvesting, energie, afvalverwerking
- ABD Renault : voedselvervoer met bedrijfsauto
- plaatselijke supermarkten Albert Hein, Jumbo, Aldi
- bakkerij Boonstra (de Knipe), bakkerij Boonstra (Akkrum), bakker Bart
- Haarsma Foodimpuls, Eurofins Food Testing, Budget Food (Joure)
- de Copieerderij, fa Boels, Ansul, de Walvis
- Ventura Systems C.V. (Bolsward), JHV Beheer BV
- Lolkema BV Aannemingsbedrijf en andere bedrijven
- volkstuinen
- verscheidene kerkgenootschappen, verenigingen,
- zeer veel particulieren
- Meindersma-Sybenga stichting, Oranjefonds

Bijzondere acties
- Pinkstermarkt van de Sionskerk
- Inzameling van geld/producten door SC Heerenveen en supporters (bij laatste wedstrijd in 2019)
- Gratis kaartjes van voor voetbalwedstrijd
- Kerstmarkt van Gemeente Heerenveen
- Kerstmarkt van Kei College
- Veel kerstpakketten van verscheidene bedrijven
- Inzameling producten
    + bij Jumbo de Greiden/Molenplein
    + bij AH
    + bij kerstwandeling (winkeliersvereniging)
    + bij kluunwedstrijd
    + door verscheidene basisscholen
- Verloting van non-food artikelen tijdens de Uitmarktdagen

Klimaatbeheersing
In het pand aan de Schans heerst vanwege het platte dak een probleem om ’s zomers de binnentemperatuur dragelijk (onder de 30 ºC) te houden. Er is nog steeds geen goede oplossing gevonden.


EXPL Rek 2019 en BEGROTING 2020 en Jaarverslag 2019.docx