Per 1 mei 2023 is er 1 x per week een afhaalmoment in Heerenveen om het pakket op te halen.

De afhaaldag in Heerenveen en het tijdstip is in overleg met de client persoonlijk afgesproken.

Hiervan kan niet worden afgeweken zonder dit vooraf met de screener te hebben afgesproken.

Voor de afhaalpunten in Akkrum en Jubbega is het afhaalmoment  1x in de 14 dagen. 

Voor Akkrum in de even-weken en voor Jubbega in de oneven-weken. 

Tijdstip van uitgifte voor Akkrum: 15:15 - 15:45 uur                                

Tijdstip van uitgifte voor Jubbega: 15:30 - 16:15 uur.        

Verhindering afhalen pakket:

Indien u bent verhinderd het voedselpakket af te halen, kunt u dit uiterlijk tot 12.00 uur op de voor uw geldende uitgiftedag doorgeven.
Dit kan bij voorkeur via:
      via onze website bij kopje afmelden pakket ! 
      ons e-mailadres: voedsel-heerenveen@hotmail.com
      óf via telefoonnummer 06-34404781 (inspreken naam, pakketnummer en reden op voice mail). 

U kunt het pakket ook door iemand anders laten ophalen, mits hij/zij uw afhaalkaart kan tonen.

Indien u twee keer binnen 3 maanden het pakket niet ophaalt of laat ophalen en u zich niet heeft afgemeld op de juiste wijze, wordt u geschorst voor 3 maanden en vervalt uw recht op een voedselpakket.

Na 3 maanden kunt u opnieuw een aanvraag indienen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen. Deze regel is bedoeld om het onnodig weggooien van niet opgehaalde pakketten te voorkomen.

Overige belangrijke voedselbank regels:

Bij verandering van gezinssamenstelling, woonadres, telefoonnummer of emailadres dit direkt graag melden via ons e-mailadres: voedsel-heerenveen@hotmail.com. Dit kan ook op een wijzigingsformulier bij de uitgifte op vrijdag.

Wanneer u onverwachts bent verhinderd door een medische reden op de dag van uitgifte,  indien mogelijk afmelden via ons telefoonnummer (06-34404781).

Minimale leeftijd om een pakket op te halen: 16 jaar.

Wij doen ons uiterste best, met de vele vrijwilligers, om een goed pakket voor u samen te stellen. Hierbij zijn wij wel afhankelijk van wat wij, veelal gratis, krijgen of wordt aangeboden. Dit houdt ook in dat u accepteert wat u wordt aangeboden, dus alles meenemen naar huis en niets achter laat op het terrein! Het is niet toegestaan de u aangeboden producten te gelde te maken aan anderen via welke wijze dan ook.

Bij vermissing van uw kaart wordt € 3,00 in rekening gebracht voor het maken een nieuwe kaart.
Bent u uw kaart vergeten mee te nemen, maar wilt u wel een pakket mee, neem dan u legitimatie mee en dient u ter plekke € 2,00 te betalen. 

Als er een afspraak voor (her)screening wordt gemaakt, zorg dat u bereikbaar of thuis bent en de gevraagde papieren klaar heeft liggen. Reageert u niet op de uitnodiging van screeners, dan ontvangt u geen pakket (meer).