Sponsoring

Mede door steun van plaatselijke ondernemers zijn we gelukkig nog steeds in staat om eens per veertien dagen een aantrekkelijk voedselpakket samen te stellen. Echter we merken wel dat de aanvoer van goederen steeds minder wordt. Gelukkig zijn er af en toe geweldige initiatieven van diverse organisaties (bedrijven, kerken, scholen, tuinproject etc. zie ook ons foto-album). Maar extra ondersteuning is altijd welkom. Dit kan door middel van het aanbieden van goederen zowel door particulier (opruimen voorraadkast/kelder) als door bedrijven (overtollige voorraad of door het naderen van uiterste houdbaarheidsdatum).

Voor zowel bedrijven als particulieren geldt dat u goederen bij ons kunt brengen, iedere vrijdag van 09.30 uur tot 15.00 uur. In overleg zijn we uiteraard ook graag bereid deze bij u op te halen of op een ander tijdstip in ontvangst te nemen. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met onze beheerder (06-34404781).

Ook financiële bijdragen zijn uiterst welkom. Wilt u ons steunen? Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs!
Ons bankrekeningnummer is NL16 RABO 0108 4583 77 t.n.v. Stichting Voedselbank Heerenveen.

Samen met u kunnen wij (met ong. 70 vrijwilligers) er dan voor zorgen dat de minder bedeelde mensen een welkome aanvulling van ons kunnen ontvangen.

Wij houden ons beleefd aanbevolen!

Ook in 2023 mogen we weer rekenen op de steun van: