Doelstelling:
Het inzamelen van voedsel en/of voedseloverschotten dat zal worden vernietigd. Het kosteloos ter beschikking stellen van dit voedsel aan mensen die tijdelijk geen middelen hebben om het voedsel zelf aan te schaffen. Hiermee wordt (verborgen) armoede in de gemeente Heerenveen bestreden.

Beleidsplan:
De exploitatie van een voedselbank waarbij centraal staat: het waarborgen van continuïteit van die werkzaamheden, die gericht zijn op voorkoming van verspilling van goed voedsel en het helpen van mensen die in armoede leven.

Beloningsbeleid:
De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning. In bepaalde gevallen zullen alleen kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de voedselbank worden vergoed.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Sjoerd Talsma (voorzitter),
Froukje de Jong (secretaris),
Johanna Bandstra (penningmeester),

Herman Spruyt (fondsen- en voedselverwerving)
Siebren Boschma (coördinator intake)
Lieuwe Eiling (coördinator)
Coördinators
Janneke Hiemstra (coördinator voedselveiligheid)
Garry Vonk 
(coördinator vrijwilligers)