Bij verhindering afhalen pakket:

Indien u bent verhinderd het voedselpakket af te halen, kunt u dit uiterlijk tot 12.00 uur dag van uitgifte doorgeven via onderstaand formulier.

U kunt het pakket ook door iemand anders laten ophalen, mits hij/zij uw afhaalkaart kan tonen.
Indien u twee keer binnen 3 maanden het pakket niet ophaalt of laat ophalen en u zich niet heeft afgemeld op de juiste wijze wordt u geschorst voor 3 maanden en vervalt uw recht op een voedselpakket.

Na 3 maanden kunt u opnieuw een aanvraag indienen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen.
Deze regel is bedoeld om het onnodig weggooien van niet opgehaalde pakketten te voorkomen.
 

Uitgiftepunten:

Akkrum: even weken op vrijdag tussen 15:15-15:45 uur.

Heerenveen BLOK 1: wekelijks op ma/wo/vr tussen 15:30-16:15 uur.

Heerenveen BLOK 2: wekelijks op ma/wo/vr tussen 16:15-17:00 uur.

Jubbega: oneven weken op vrijdag tussen 15:30-16:15 uur.

 

Afmelding

Uitgiftepunt

 *
Uitgiftedatum *
Kaartnummer *
Achternaam *
Telefoonnummer of e-mailadres *
Reden / Toelichting *