Verhindering afhalen pakket:

Indien u bent verhinderd het voedselpakket af te halen, kunt u dit uiterlijk tot 12.00 uur dag van uitgifte doorgeven via onderstaand formulier.

U kunt het pakket ook door iemand anders laten ophalen, mits hij/zij uw afhaalkaart kan tonen.
Indien u twee keer binnen 3 maanden het pakket niet ophaalt of laat ophalen en u zich niet heeft afgemeld op de juiste wijze wordt u geschorst voor 3 maanden en vervalt uw recht op een voedselpakket.

Na 3 maanden kunt u opnieuw een aanvraag indienen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen.
Deze regel is bedoeld om het onnodig weggooien van niet opgehaalde pakketten te voorkomen.

Afmelding

 

UGP Akkrum (even week)

UGP Heerenveen 15:30-16:15

UGP Heerenveen 16:15-17:00

UGP Jubbega (oneven week)

Uitgiftedatum
Kaartnummer
Achternaam
Telefoonnummer of emailadres
Reden / Toelichting