~Welkom op de website van Stichting Voedselbank Heerenveen~


Via bovenstaand menu vindt u onder andere informatie over

-het aanvragen van een voedselpakket

-de sponsoring/of doneren

-de uitgiftedata voor 2020


Volg ons ook op Facebook!

https://www.facebook.com/voedselbankheerenveen

De Stichting Voedselbank Heerenveen heeft een ANBI-registratie. Hiervoor zijn de onderstaande gegevens van belang.

- Naam waaronder de instelling is geregistreerd: Stichting Voedselbank Heerenveen.
- Het RISN of Fiscaal nummer is 819142724
- k.v.k. nr: 01128434

Ons bankrekeningnummer is: NL16 RABO 0108 4583 77:

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Sjoerd Talsma (voorzitter),
Froukje de Jong (secretaris),
Sjoerd Zondervan (penningmeester),

Bestuursleden:  

Herman Spruyt (fondsen- en voedselverwerving)

Siebren Boschma (coordinatie screening)

Martje Hoekstra (coordinator voedselveiligheid)

Alle Poortema (coordinatie vrijwilligers)

Het beleidsplan:
De exploitatie van een voedselbank waarbij centraal staat: het waarborgen van continuïteit van die werkzaamheden die gericht zijn op voorkoming van verspilling van goed voedsel en het helpen van mensen die in armoede leven.

Beloningsbeleid:
De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning. In bepaalde gevallen zullen alleen kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de voedselbank worden vergoed.

Doelstelling:
Het inzamelen van voedseloverschotten of voedsel dat zal worden vernietigd. Het kosteloos ter beschikking stellen van dit voedsel aan mensen die tijdelijk geen middelen hebben om het voedsel zelf aan te schaffen. Hiermee wordt (verborgen) armoede in de gemeente Heerenveen bestreden. Verder wordt aan mensen die begaan zijn met het lot van deze mensen de gelegenheid gegeven om iets waardevols te doen als vrijwilligers.

Het jaarverslag over 2017, alsmede het financiele verslag is vermeld onder "informatie".