Jaarverslag 2021           

Het was weer een bijzonder jaar vanwege de corona-pandemie die nog niet te stoppen was. Door de strenge maatregelen (1,5 meter afstand, mondkapjes, geen groepen enz.) moest onze werkmethode nog steeds aangepast worden om open te blijven en veilig te kunnen werken.

Vrijwilligers

De Voedselbank functioneerde dankzij een groot aantal (ongeveer 70) vrijwilligers, waaronder 12 screeners en 7 bestuursleden. Vier vrijwilligers moesten helaas dit jaar stoppen, maar we mochten 9 nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Door de corona waren er maar 3 bestuursvergaderingen (15 maart, 12 juli en 1 november) en kon er geen vrijwilligersbijeenkomst gehouden worden. Wel is er in april een extra overleg geweest met de uitdelers

Uitgifte

Het aantal aangemelde huishoudens dat voor een pakket in aanmerking kwam nam dit jaar (tegen de verwachting in) af van ongeveer 225 naar ongeveer 190 (verdeeld over de uitgiftepunten : Akkrum nam af van ong. 15 naar ong.10, Jubbega bleef constant ong. 20 en Heerenveen nam af van ong.190 naar ong.160). Eens in de veertien dagen kon een pakket worden opgehaald. Er werden in dit jaar ongeveer 5400 voedselpakketten klaar gemaakt.

Hierbij werd een onderscheid gemaakt in grootte:
    A-pakketten voor 1 of 2 personen, B-pakketten voor 3 of 4 personen en C-pakketten voor 5 of meer personen.

Verdeling van de groep huishoudens:
    - in de even weken werden de B- en C-pakketten van Heerenveen en de A-, B- en C-pakketten van Jubbega uitgegeven
    - in de oneven weken werden de A-pakketten van Heerenveen en de A-, B- en C-pakketten van Akkrum .

Alle pakketten werden in Heerenveen klaargemaakt. Vanwege de andere werkwijze kon er bij de uitdeling in Heerenveen geen onderscheid gemaakt worden tussen de B- en C- pakketten.
In Heerenveen is er een extra uitgifte op woensdagmiddag vanwege de verse aanvoer vanuit de plaatselijke supermarkten (in de even weken voor de B- en C- en in de oneven weken voor de A-pakketten)


Voedselaanvoer

- Vanuit het distributiecentrum Drachten was er eens in de twee weken aanvoer van houdbare producten en iedere week aanvoer van verse producten.

- Drie keer per week reden we voor een inzameling langs de plaatselijke supermarkten (AH, Jumbo’s, Aldi ) en bakker Boonstra (De Knipe). In de loop van dit jaar gingen de supermarkten over op een andere verkoop tactiek van de artikelen die tegen de tht-datum liepen. Hierdoor werd deze aanvoer drastisch verminderd.

- Regelmatig werd er voedsel aangeboden door andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld van HaarsmaFoodimpuls en Budget Food (Joure)

- Maandelijks werd er door kerken voedsel ingezameld, maar door de corona-maatregelen werd het kerkbezoek minimaal en gaven de kerkleden een financiële bijdrage voor de aankoop van voedsel.

- Zo nu en dan werd er voedsel aangeboden door particulieren (via volkstuinen).

In de tweede helft van dit jaar kregen we een aanbod van Stichting Sociaal en Vitaal om in de biologische volkstuin in Nieuwehorne gratis de wekelijkse overproductie te oogsten. Deze stichting heeft tot doel voor minima gratis biologische voeding beschikbaar te stellen. De samenwerking zal de komende tijd geïntensiveerd worden.

- Twee keer werd er een inzamelingsactie gehouden bij een van de supermarkten

In het begin van het jaar werd landelijk een verminderde aanvoer geconstateerd terwijl het aantal steunaanvragen toenam. De voedselbanken kregen landelijk en plaatselijk veel publiciteit. Met als gevolg dat er ook in Heerenveen veel geldelijke giften binnen kwamen. Hierdoor kon voor ruim 45000 euro veel voedsel aangekocht worden, zodat de pakketten behoorlijk gevuld konden worden.

Een mededeling in de plaatselijke Heerenveense Courant over een lege vleesvriezer voor de kerstdagen leverde geweldige reacties op. Mede door deze reacties konden we toch nog feestelijke pakketten uitdelen.   


Voedselveiligheid

Ook dit jaar was er een onverwachte audit resulterend in een handhaving van het groen-certificaat nadat we enige verbeteringen aangebracht hadden.Externe contacten
- Stichting Voedselbank Nederland
- Regionaal Ondersteunings Punt (ROP) Fryslân (Drachten)
- Regionaal Distributie Centrum (RDC) (Drachten)
- Gemeente Heerenveen ( regiegroep armoedebeleid , privacy regelgeving)
- Caleidoscoop
- Stichting Vluchtelingenwerk (aanvraag noodpakketten)
- SC Heerenveen (samenwerkingsovereenkomst)
- Stichting Jarige Job (verzorgt verjaardagspakketten via de voedselbank)
- Sport Fryslân (verzorgt maandelijks sportpakketten)
- Participatieraad (WMO, armoedebeleid)
- Armoedefonds (verstrekking van schoolspullen-passen)
- Stichting Sociaal en Vitaal (Nieuwehorne)
- Stichting Humanitas


Sponsoren

Ook dit jaar werden we weer gesteund door:
- Gemeente Heerenveen: huisvesting, energie, afvalverwerking
- plaatselijke supermarkten Albert Hein, Jumbo, Aldi
- bakkerij Boonstra (de Knipe) ( al vanaf 2008)
- bakkerij Boonstra (Akkrum), bakker Bart
- Zwanenburg Projecten Heerenveen
- slagerijen Zijlstra, van der Meer, Bigmans
- Haarsma Foodimpuls
- Budget Food (Joure en Heerenveen)
- Henri Willig kaasmakerij, Eurofins Food Testing
- Klavers Viswinckel
- QualityLifeProduce
- de Copieerderij-3XP.NL, fa Boels, Ansul,
- Vakgarage van der Veen
- de Walvis, JHV Beheer BV,

en vele andere bedrijven:

OneZero, Fibremax, Smelne FM, Faber Haarden, Frisia Astra Faam, Bandstra Advies, Kuiper Verzekeringen, Pieterpikzonen, Overname in bedrijf, Geotrack, FHWA Engineering,
- Oliebollenkraam Gühnen
- volkstuinen
- verscheidene kerkgenootschappen, verenigingen,
- Rotary Clubs, Lions Clubs, Johan W Friso Loge
- zeer veel particulieren
- Meindersma-Sybenga stichting
- Armoedefonds

Bijzondere acties

- Inzameling van geld/producten door SC Heerenveen en supporters (bij laatste thuiswedstrijd in 2021)
- Verstrekken van Schoolspullenpassen (Armoedefonds)
- Kerstmarkt van Gemeente Heerenveen
- Veel kerstpakketten van verscheidene bedrijven
- Kei College broden en caken
- Inzameling producten
+ bij Jumbo Molenplein
+ bij AH

-De laatste weken heeft Humanitas Heerenveen vele ingezamelde spullen (o.a. kleding) uitgegeven aan onze klanten.

Inventaris

De vorig jaar gekochte bestelauto voor de voedselaanvoer voldeed aan de verwachtingen. Er wordt nog geprobeerd om via reclame op de auto nog meer sponsorbijdragen te verkrijgen.