Werken als vrijwilliger bij de Voedselbank

 

Vrijwilligers vormen het hart van de Voedselbank Heerenveen. Het is de plek waar je medestanders ontmoet in de bestrijding van de groeiende armoede en verspilling van voedsel. Als jij hieraan bij wilt dragen, is het mogelijk om je aan te melden bij de Voedselbank als vrijwilliger.

 

Welke werkzaamheden zijn er zoal?

  • Intakers: Samen met de aanvrager nagaan, op basis van de financiële gegevens, of de aanvrager in aanmerking komt voor voedselpakketten van de voedselbank.
  • Chauffeurs: Voedsel inzamelen bij donerende bedrijven en bezorgen bij de Voedselbank en pakketten brengen naar 2 buitendorpen.
  • Beheerders: Zorgen voor de juiste opslag, planning en selectie van producten voor uitgifte.
  • Inpakkers: Samenstellen en inpakken van de voedselpakketten, bijv. groente en fruit.
  • Uitdelers: Uitdelen van de voedselproducten aan de afnemers op de dag van uitgifte.
  • Schoonmakers: Schoonmaken van het gebouw van de Voedselbank.
  • Bestuurlijke taken.

  • Coördinerende taken.

 

Momenteel zoeken we schoonmakers (1x per 4 weken op een avond schoonmaken van het gebouw, tijd ongeveer 2½ uur).

 

Daarnaast kan het team van intakers worden uitgebreid met een 4-tal vrijwilligers. Wat de inhoud van deze taak betreft, zie hieronder.

 

Wat de andere werkzaamheden betreft, zijn we op dit moment voorzien, en kunnen we met de huidige vrijwilligers het rooster goed vullen.

 

Mocht je belangstelling hebben voor een bepaalde taak, dan kan je evengoed reageren, door een mail te sturen naar voedsel-heerenveen@hotmail.com t.a.v. Garry Vonk (coördinator vrijwilligers). Als er een plek vrijkomt kunnen we, na een gesprek waaruit moet blijken of de vacature passend bij jou is, jou een taak aanbieden binnen de Voedselbank.

 

Vacature Intaker

 

De intaker vormt de belangrijkste schakel met onze cliënten, die in een zware periode van hun leven zitten. De intaker is een stevige, warme persoonlijkheid die screenings- en herscreeningsgesprekken met onze cliënten kan voeren. De intaker gaat in gesprek met de mensen die zich hebben aangemeld voor voedselhulp van de voedselbank. Na een korte uitleg over de werkwijze van de screening volgens de normen van de Voedselbank, toetst de intaker of de aanvrager in aanmerking komt voor een voedselpakket. Uitgangspunt daarbij is maatwerk: de normen zijn richtlijnen, geen wetten.

 

De intaker werkt in teamverband, overlegt en stemt zo nodig af met zijn of haar mede-intakers. De intaker registreert de persoonlijke gegevens, de inkomsten en de uitgaven die meetellen in de norm aan de hand van de benodigde bewijzen. Na de registratie besluit hij of zij over eventuele toewijzing en periode van voedselhulp.

 

Ter verbetering van de situatie adviseert de intaker hulpverlenende instanties en/of verwijst door. De intaker draagt ook zorg voor de tussentijdse herbeoordelingen.

 

Het is handig als de intaker in het werkgebied van de gemeente Heerenveen woont. De functie vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld 2 dagdelen per week.

 

Belangstellenden kunnen voor nadere afstemming en toezending van een informatiepakket contact opnemen met: Caroline van den Broek 0625178811 of Hanneke van der Heide 0622492096.

 

Voor meer informatie volg de link: Functiebeschrijving Intaker Voedselbank Heerenveen.pdf