Vacature screener

De screener vormt de belangrijkste schakel met onze cliënten, die in een zware periode van hun leven zitten. Het is een stevige, warme persoonlijkheid die screenings- en herscreeningsgesprekken met onze cliënten kan voeren. De screener gaat in gesprek met de mensen die in aanmerking komen voor voedselhulp. Na een korte uitleg over de werkwijze van de screening volgens de normen van de Voedselbank, toetst de screener of de aanvrager in aanmerking komt voor een voedselpakket. Uitgangspunt daarbij is maatwerk: de normen zijn richtlijnen, geen wetten. De screener werkt in teamverband en overlegt en stemt zo nodig af met zijn of haar mede screeners. De screener registreert de persoonlijke gegevens, de inkomsten en de uitgaven die meetellen in de norm aan de hand van de benodigde bewijzen. Na de registratie besluit hij of zij over eventuele toewijzing en periode van voedselhulp. Ter verbetering van de situatie adviseert de screener hulpverlenende instanties en/of verwijst door. De screener draagt ook zorg voor de tussentijdse herbeoordelingen

Voor opgave voor de toezending van een informatiepakket kunnen de kandidaten bellen met:
Caroline van de Broek 0625178811 of Marco Hasselaar 0623195063.
Mailen kan ook naar Marco Hasselaar, m.hasselaar@voedselbankheerenveen.com

Voor meer informatie volg de link: Functiebeschrijving Screener Voedselbank Heerenveen.pdf

 

Vrijwilliger worden?

Vrijwilligers vormen het hart van de Voedselbank Heerenveen. Het is de plek waar je medestanders ontmoet in de bestrijding van de groeiende armoede en verspilling van voedsel. Wil jij bijdragen aan deze missie dan ben je welkom als vrijwilliger.

Welke werkzaamheden zijn er zoal?

  • Voedsel wordt ingezameld bij donerende bedrijven en supermarkten. Chauffeurs en magazijnbeheerders zorgen voor het vervoer en de juiste opslag.
  • Voedselpakketten worden samengesteld en uitgedeeld op de uitgifte dagen. Vrijwilligers pakken in en verwelkomen de cliënten op de uitgifte dagen.
  • Het oogsten van groenten op een moestuincomplex.
  • Het gebouw waarin de Voedselbank gevestigd is moet worden schoongemaakt.
  • Daarnaast zijn er bestuurlijke en coördinerende taken om de Voedselbank een soepele en gezellige vrijwilligersorganisatie te laten zijn.

Vacatures.

We zoeken op dit moment:

  • Vrijwilligers die eens in de vier weken de voedselbank willen schoonmaken.
  • Vrijwilligers die bij inzamelingsacties in de supermarkten of andere instellingen willen staan om het winkelend publiek op vriendelijke wijze op de lopende actie te wijzen.

Zit er nu niets bij maar wil je wel een plek op de wachtlijst, neem dan met ons contact op via voedsel-heerenveen@hotmail.com t.a.v. Garry Vonk , coördinator vrijwilligers.