Jaarverslag 2020                

Het was een bijzonder jaar vanwege de uitbraak van de corona-pandemie in begin maart. Door de strenge maatregelen (1,5 meter afstand, mondkapjes, geen groepen enz.) moest onze werkmethode aangepast worden om open te blijven en veilig te werken.

Vrijwilligers
De Voedselbank functioneerde dankzij een groot aantal (ongeveer 70) vrijwilligers, waaronder 12 screeners en 7 bestuursleden.
Door de corona waren er maar 4 bestuursvergaderingen en begin maart 1 vrijwilligersbijeenkomst.

Uitgifte

Het aantal aangemelde huishoudens dat voor een pakket in aanmerking kwam nam dit jaar toe van ongeveer 195 naar ongeveer 225 (verdeeld over de uitgiftepunten : Akkrum groeide van ong. 10 naar ong.15, Jubbega bleef constant ong. 20 en Heerenveen groeide van ong.165 naar ong.190). Eens in de veertien dagen kon een pakket worden opgehaald. Er werden in dit jaar ongeveer 5500 voedselpakketten klaar gemaakt. Hierbij werd een onderscheid gemaakt in grootte:
A-pakketten voor 1 of 2 personen, B-pakketten voor 3 of 4 personen en C-pakketten voor 5 of meer personen.
Verdeling van de groep huishoudens:
- in de even weken werden de B- en C-pakketten van Heerenveen en de A-, B- en C-pakketten van Jubbega uitgegeven
- in de oneven weken werden de A-pakketten van Heerenveen en de A-, B- en C-pakketten van Akkrum .
Alle pakketten werden in Heerenveen klaargemaakt.
In Heerenveen is er een extra uitgifte op woensdagmiddag vanwege de verse aanvoer vanuit de plaatselijke supermarkten (in de oneven weken voor de B- en C- en in de even weken voor de A-pakketten)

Voedselaanvoer

- Vanuit het distributiecentrum Drachten was er eens in de twee weken aanvoer van houdbare producten en iedere week aanvoer van verse producten.
- Drie keer per week reden we voor een inzameling langs de plaatselijke supermarkten (AH, Jumbo’s, Aldi ) en bakker Boonstra (De Knipe)
- Regelmatig werd er voedsel aangeboden door andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld van HaarsmaFoodimpuls en Budget Food (Joure)
- Maandelijks werd er door kerken voedsel ingezameld, maar door de corona-maatregelen werd het kerkbezoek minimaal en gaven de kerkleden een financiële bijdrage voor de aankoop van voedsel.
- Zo nu en dan werd er voedsel aangeboden door particulieren (via volkstuinen)
- Zo nu en dan werden er inzamelingsacties gehouden door scholen
In het begin van het jaar werd landelijk een verminderde aanvoer geconstateerd terwijl het aantal steunaanvragen toenam. De voedselbanken kregen landelijk en plaatselijk veel publiciteit met als gevolg dat er veel geldelijke giften binnen kwamen. Hierdoor kon veel voedsel aangekocht worden.

Voedselveiligheid

Ook dit jaar was er een onverwachte audit resulterend in een handhaving van het groen-certificaat.

Externe contacten

- Stichting Voedselbank Nederland
- Regionaal Ondersteunings Punt (ROP) Fryslân (Drachten)
- Regionaal Distributie Centrum (RDC) (Drachten)
- Gemeente Heerenveen ( regiegroep armoedebeleid , privacy regelgeving)
- Caleidoscoop
- Stichting Vluchtelingenwerk (aanvraag noodpakketten)
- SC Heerenveen (samenwerkingsovereenkomst)
- Stichting Jarige Job (verzorgt verjaardagspakketten via de voedselbank)
- Sport Fryslân (verzorgt maandelijks sportpakketten)
- Participatieraad (WMO, armoedebeleid)
- Regelmatig zijn er aanbiedingen van stagiaires

Sponsoren

Ook dit jaar werden we weer gesteund door:
- Gemeente Heerenveen: huisvesting, energie, afvalverwerking
- plaatselijke supermarkten Albert Hein, Jumbo, Aldi
- bakkerij Boonstra (de Knipe), al 12½ jaar
- bakkerij Boonstra (Akkrum), bakker Bart
- Haarsma Foodimpuls, Budget Food (Joure)
- Henri Willig kaasmakerij, Eurofins Food Testing
- QualityLifeProduce
- de Copieerderij, fa Boels, Ansul,
- ABD, Vakgarage van der Veen
- de Walvis, JHV Beheer BV, Travyk en andere bedrijven
- Oliebollenkraam Gühnen
- volkstuinen
- verscheidene kerkgenootschappen, verenigingen,  
- Rotary Clubs, Lions Clubs
- zeer veel particulieren
- Meindersma-Sybenga stichting
- Armoedefonds

Bijzondere acties

- Inzameling van geld/producten door SC Heerenveen en supporters (bij laatste thuiswedstrijd in 2020)
- Verstrekken van Schoolspullenpassen (Armoedefonds)
- ING Nederland Fonds
- Shave or Donate
- Kerstmarkt van Gemeente Heerenveen
- Veel kerstpakketten van verscheidene bedrijven
- Kei College kerstbroden en caken

- Inzameling producten
    + bij Jumbo Molenplein
    + bij AH
    + door verscheidene basisscholen

Klimaatbeheersing

In het pand aan de Schans heerst vanwege het platte dak een probleem om ’s zomers de binnentemperatuur dragelijk (onder de 30 ºC) te houden. Er is nog steeds geen goede oplossing gevonden.

Inventaris

Er raakten een paar koelkisten en vrieskisten defect en moesten vervangen worden.
Ook kon er door gerichte donaties een bestelauto gekocht worden voor de voedselaanvoer.