In verband met de corona crisis zijn er geleidelijke afhaaltijden bij de A-pakketten,
hierover bent u persoonlijk geïnformeerd, mocht dit niet zo zijn, neem dan zelf contact met ons op.

Onderstaand staan alle datums voor het afhalen van pakketten met de tijdstippen. Parkeren op het terrein max. 30 minuten voor aanvang.


Tijdstip van uitgifte voor Akkrum: 15:15 - 15:45 uur.                                              Tijdstip van uitgifte voor Jubbega: 15:30 - 16:15 uur.


EXTRA UITGIFTE:

Wanneer u op vrijdag uw pakket ophaalt (A, B of C) kunt u de week er na op woensdag terecht voor een extra uitgifte voor brood en
indien aanwezig verse artikelen (veelal groente en fruit en soms zuivel). Voor deze uitgifte hoeft u zich, als u bent verhinderd, niet af te melden.
Ook voor deze uitgifte geldt dat iemand anders het voor u mag ophalen, mits hij uw kaartje kan tonen.


In Akkrum en Jubbega hebben we helaas geen extra uitgifte, maar uiteraard zijn onze klanten in deze dorpen van harte welkom in Heerenveen als ze in de gelegenheid zijn!


Verhindering afhalen pakket:

Indien u verhinderd bent het voedselpakket af te halen, kunt u dit uiterlijk tot 12.00 uur op de vrijdag van uitgifte doorgeven.
Dit kan bij voorkeur via:
      onze website
      ons e-mailadres: voedsel-heerenveen@hotmail.com
        óf via telefoonnummer 06-34404781 (inspreken naam, reden en pakketnummer op de voice mail).

U kunt het pakket ook door iemand anders laten ophalen, mits hij/zij uw afhaalkaart kan tonen. Indien u twee keer binnen 3 maanden het pakket niet ophaalt of laat ophalen en u zich niet heeft afgemeld op de juiste wijze, wordt u geschorst voor 3 maanden en vervalt uw recht op een voedselpakket.

Na 3 maanden kunt u opnieuw een aanvraag indienen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen. Deze regel is bedoeld om het onnodig weggooien van niet opgehaalde pakketten te voorkomen.


Overige belangrijke voedselbank regels:

Bij verandering van gezinssamenstelling, woonadres, telefoonnummer of emailadres dit direkt graag melden via ons e-mailadres: voedsel-heerenveen@hotmail.com. Dit kan ook op een wijzigingsformulier bij de uitgifte op vrijdag.

Wanneer u naar het ziekenhuis moet op de dag van uitgifte, dit melden via ons telefoonnummer (06-34404781).
Betreft het een spoedopname, dan bij de eerstvolgende pakketuitgifte een bewijsstuk meenemen! Dit kan eventueel in overleg.

Minimale leeftijd om een pakket op te halen: 16 jaar.

Wij doen ons uiterste best, met de vele vrijwilligers, om een goed pakket voor u samen te stellen. Hierbij zijn wij wel afhankelijk van wat wij, veelal gratis, krijgen of wordt aangeboden. Dit houdt ook in dat u accepteert wat u wordt aangeboden, dus alles meenemen naar huis en niets achter laat op het terrein! Het is niet toegestaan de u aangeboden producten te gelde te maken aan anderen via welke wijze dan ook.

Bij vermissing van uw kaart wordt € 3,00 in rekening gebracht voor het maken een nieuwe kaart.
Bent u uw kaart vergeten mee te nemen, maar wilt u wel een pakket mee, neem dan u legitimatie mee en dient u ter plekke € 2,00 te betalen.

Als er een afspraak voor (her)screening wordt gemaakt, zorg dat u bereikbaar of thuis bent en de gevraagde papieren klaar heeft liggen. Reageert u niet op de uitnodiging van screeners, dan ontvangt u geen pakket (meer).