Verhindering afhalen pakket:

Indien u bent verhinderd het voedselpakket af te halen, kunt u dit uiterlijk tot 12.00 uur dag van uitgifte doorgeven via onderstaand formulier
  

U kunt het pakket ook door iemand anders laten ophalen, mits hij/zij uw afhaalkaart kan tonen.
Indien u twee keer binnen 3 maanden het pakket niet ophaalt of laat ophalen en u zich niet heeft afgemeld op de juiste wijze,
wordt u geschorst voor 3 maanden en vervalt uw recht op een voedselpakket.

Na 3 maanden kunt u opnieuw een aanvraag indienen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen. Deze regel is bedoeld om het onnodig weggooien van niet opgehaalde pakketten te voorkomen.

Afmelding