Uitgiftedata 2019.

Tijdstip van uitgifte:

Heerenveen: 15.30 - 16.30 uur.

Akkrum: 15.30 - 16.00 uur

Jubbega: 15.45 - 16.15 uur.


Uitgiftedata:

A- pakketten (Heerenveen)

A-B-C- pakketten (Akkrum)






B-C- pakketten (Heerenveen)

A-B-C- pakketten (Jubbega)

10-05 201903-05 2018
24-05 201917-05 2019
07-06 201931-05 2019
15-02 201914-06 2019
21-06 201928-06 2019
05-07 201912-07 2019
19-07 201926-07 2019
02-08 201909-08 2019
16-08 2019


23-08 2019




                          

EXTRA UITGIFTE:

Wanneer u op vrijdag uw pakket ophaalt (A-B of C) kunt u de week erna op woensdag terecht voor een extra uitgifte voor brood en indien aanwezig verse artikelen (veelal groente en fruit en soms zuivel). Voor deze uitgifte hoeft u zich, als u verhinderd bent niet af te melden. Ook voor deze uitgifte geldt dat iemand anders het voor u mag ophalen, mits hij uw kaartje kan tonen.

In Akkrum en Jubbega hebben we helaas geen extra uitgifte, maar uiteraard zijn onze klanten in deze dorpen van harte welkom in Heerenveen als ze in de gelegenheid zijn!

Deze uitgifte is van 16.30 - 17.00 uur


Verhindering afhalen pakket:


Indien u verhinderd bent het voedselpakket af te halen, kunt u dit uiterlijk tot 12.00 uur op de vrijdag van uitgifte doorgeven. Dit kan via telefoonnummer 06-34404781 (inspreken naam, reden en pakketnummer op de voice mail), doch bij voorkeur via ons e-mailadres

voedsel-heerenveen@hotmail.com.

U kunt het pakket ook door iemand anders laten ophalen, mits hij/zij uw afhaalkaart kan tonen. Indien u twee keer achtereenvolgens het pakket niet ophaalt (laat ophalen) en niet afzegt, wordt u geschorst en vervalt uw recht op een voedselpakket. Na drie maanden kunt u opnieuw een aanvraag indienen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen. Deze regel is bedoeld om het onnodig weggooien van niet opgehaalde pakketten te voorkomen.

Overige belangrijke voedselbankregels:

Wanneer u naar het ziekenhuis moet op de dag van uitgifte, dit melden via ons telefoonnummer. Betreft het een spoedopname, dan bij de eerstvolgende pakketuitgifte een bewijsstuk meenemen!

Minimale leeftijd om een pakket op te halen: 16 jaar.

Bij verandering van woonadres en/of wanneer u een ander telefoonnummer krijgt, dit direkt melden via ons e-mailadres.

Wij doen ons uiterste best om een goed pakket voor u samen te stellen. Hierbij zijn wij wel afhankelijk van wat wij aangeboden krijgen. Dit houdt ook in dat u accepteert wat u wordt aangeboden, dus alles meenemen naar huis en niets achter laten op het terrein!

Bij vermissing van uw kaart wordt € 3,00 in rekening gebracht voor een nieuwe kaart.

Bent u uw kaart vergeten mee te nemen, maar wilt u wel een pakket mee, dient u ter plekke € 2,00 te betalen.

Als er een afspraak wordt gemaakt voor (her)screening, zorg dat u thuis bent en de gevraagde papieren klaar heeft liggen. Reageert u niet op de uitnodiging van screeners, dan ontvangt u geen pakket (meer).





Ook voedselbanken onderling helpen elkaar. Onlangs werden we gebeld door de voedselbank Amersfoort, welke een overschot van bepaalde producten had. Het resulteerde in 13 kratten en 3 bananendozen vol! Hartelijk dank collega's van voedselbank Amersfoort.