Jaarverslag 2018


Vrijwilligers

De Voedselbank functioneert dankzij een groot aantal(ongeveer 60) vrijwilligers, waaronder 9 screeners en 7 bestuursleden.

Er zijn 6 bestuursvergaderingen geweest en 2 vrijwilligersbijeenkomsten.


Uitgifte

Het aantal aangemelde huishoudens dat voor een pakket in aanmerking kwam nam dit jaar af van ongeveer 195 naar ongeveer 165 (verdeeld over de uitgiftepunten : Akkrum van ong.20 naar ong.10, Jubbega van ong.25 naar ong.15 en Heerenveen van ong.150 naar ong.140). Eens in de veertien dagen kon een pakket worden opgehaald. Er werden in dit jaar ongeveer 5000 voedselpakketten klaar gemaakt.

Hierbij werd een onderscheid gemaakt in grootte:

A-pakketten voor 1 of 2 personen, B-pakketten voor 3 of 4 personen en C-pakketten voor 5 of meer personen.

De uitgifte was vanuit de locatie Schans 17.

Verdeling van de groep huishoudens:

- in de even weken werden de B- en C-pakketten van Heerenveen en de A-, B- en C-pakketten van Jubbega uitgegeven

- in de oneven weken werden de A-pakketten van Heerenveen en de A-, B- en C-pakketten van Akkrum .

Alle pakketten werden in Heerenveen klaargemaakt.

In Heerenveen is er een extra uitgifte op woensdagmiddag vanwege de verse aanvoer vanuit de plaatselijke supermarkten (in de oneven weken voor de B- en C- en in de even weken voor de A-pakketten)


Voedselaanvoer

- Vanuit de distributiecentra in Meppel en Drachten was er eens in de twee weken aanvoer van houdbare producten en iedere week aanvoer van verse producten

In de loop van dit jaar zijn er nieuwe distributiecentra gevormd; Drachten zal in het vervolg de 17 voedselbanken van Fryslân bevoorraden.

Meppel is daarbij voor Fryslân vervallen

- Drie keer per week reden we voor een inzameling langs de plaatselijke supermarkten (AH, Jumbo’s, Aldi ) en bakker Boonstra (De Knipe)

- Regelmatig werd er voedsel aangeboden door andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld van Body &Fit en Budget Food

- Maandelijks werd er door kerken voedsel ingezameld

- Zo nu en dan werd er voedsel aangeboden door particulieren

- Zo nu en dan werden er inzamelingsacties gehouden door scholen

- Door geldelijke giften kon ook voedsel aangekocht worden om tekorten aan

te vullen


Voedselveiligheid

Ook dit jaar was er een onverwachte audit resulterend in een handhaving van het groen-certificaat (beoordeling 8.9 op een schaal van 1 – 10). Toch zijn er nog verbeterpunten waaraan gewerkt kon worden.


Externe contacten

- Stichting Voedselbank Nederland

- Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân (Drachten)

- Gemeente Heerenveen ( regiegroep armoedebeleid , privacy regelgeving)

- Stichting Vluchtelingenwerk (aanvraag noodpakketten)

- SC Heerenveen (samenwerkingsovereenkomst)

- Stichting Jarige Job (verzorgt verjaardagspakketten via de voedselbank)

- Sport Fryslân (verzorgt maandelijks sportpakketten)

- Hart voor Heerenveen ( Meet & match vrijwill. organisaties met bedrijven)

- Participatieraad (WMO, armoedebeleid)

- Er is op uitnodiging voorlichting gegeven op scholen, bij kerken en

verenigingen.

- Regelmatig zijn er aanbiedingen van stagiaires


Sponsoren

Ook dit jaar werden we weer gesteund door:

- Gemeente Heerenveen: huisvesting, energie, afvalverwerking

- ABD Renault : voedselvervoer met bedrijfsauto

- Autocentrum van der Veen: voedselvervoer met bedrijfsauto

- plaatselijke supermarkten Albert Hein, Jumbo, Aldi

- bakkerij Boonstra (de Knipe), bakkerij Boonstra (Akkrum)

- Haarsma Foodimpuls, Eurofins Food Testing, Body & Fit, Budget Food (Joure)

- de Copieerderij, Welkoop, ’t Gerecht

- Overname In Bedrijf en andere bedrijven

- volkstuinen

- verscheidene kerkgenootschappen, verenigingen

- veel particulieren

- ArmoedefondsBijzondere acties

- Inzameling van geld/producten door SC Heerenveen supporters

(bij wedstrijd SC Heerenveen – FC Utrecht)

- Gratis kaartjes van GroenLeven voor voetbalwedstrijd

SC Heerenveen- FC Utrecht

- Extra gift van Gemeente Heerenveen (kerstmarkt)

- Veel kerstpakketten van verscheidene bedrijven

- Inzameling producten

+ bij Jumbo de Greiden

+ bij AH

+ bij kerstwandeling (winkeliersvereniging)

+ door verscheidene basisscholen

+door Stichting Opwekking, Biddinghuizen

- Landelijke statiegeldactie van COOP

- Verloting van non-food artikelen tijdens de Uitmarktdagen


Koel/vriescellen

Er waren in de zomerperiode veel problemen met de vriescel en de leverancier. Er moest helaas veel vlees worden weggegooid.


Klimaatbeheersing

In het pand aan de Schans heerst vanwege het platte dak een probleem om ’s zomers de binnentemperatuur dragelijk (onder de 30 ºC) te houden. Er zijn enige ventilatieroosters aangebracht, maar dit bleek voor de vriescel nog niet afdoende. Er wordt nog steeds naar een betere oplossing gezocht.Exploitatierekening 2018

en Begroting 2019

Begroting

Exploitatie

BegrotingOmschrijving2019

2018

2018Giften particulieren3.000

3.178,41

3000Giften kerken/loges/verenigingen11.000

12.605,23

12000Giften /sponsering bedrijven6.000

7.966,10

5000Subsidie Gemeente27.000

26.370,00

26000Creditrente Rabo Doelreserveren
12,94
Huisvesting (huur)-20.000

-20.931,18

-19000Algemene kosten(Energie, water, belast.)


.

-7.000

-9.025,72

-7000Autokosten-5.900

-9.128,92

-3200Kantoorkosten-1.500

-1.202,30

-1500Onkosten Voedsel-12.000

-6.943,87

-12000Onkosten Screeners-600

-437,50

-800Inventaris
-2.310,00

-2500Totaal€ -

€ 153,19

€ -