Aanvraag voedselpakket


Alle verplichte velden invullen, anders wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen!

Intakegesprek

Een medewerker van de voedselbank (screener) maakt een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van uw financiële gegevens bepaald of u aan de norm en voorwaarden voldoet. U wordt gevraagd inzage te geven in uw bankafschriften van de laatste (minimaal) 3 maanden en specificaties van uw inkomsten en uitgaven.

Zorg ervoor dat u op de dag van de afspraak thuis bent en de gevraagde papieren klaar heeft liggen. Bij niet nakomen van de afspraak vervalt uw (eventuele) recht op een pakket.


Toekenningscriteria:

De nieuwe normbedragen zijn per 01-01-2019 als volgt vastgesteld:

Basisbedrag per huishouden: € 135,00

Per persoon: € 90,00

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):

● 1 persoon was €215, wordt €225

● 2 volwassenen was €300, wordt €315

● 1 volwassene en 1 kind was €300, wordt €315

● 1 volwassene en 2 kinderen was €385, wordt €405

● 2 volwassenen en 2 kinderen was €470, wordt €495

● 1 volwassene en 3 kinderen was €470, wordt €495