Jaarverslag 2023

 

Het was een opbouwend jaar, waarin we ons gericht hebben op professionalisering van de stichting.
Het aantal aangemelde huishoudens dat voor een pakket in aanmerking kwam nam dit jaar enorm toe vanwege de crisis en de hoge inflatie. De producten in de supermarkten zijn weer veel duurder gewonden.
Aan het einde van het jaar heeft de bestuurswisseling plaatsgevonden m.b.t. de penningmeester.

 

Vrijwilligers

De Voedselbank functioneerde dankzij een groot aantal (ongeveer 100) vrijwilligers, waaronder 15 intakers en 6 bestuursleden. Bovendien zijn er in Jubbega 16 en in Akkrum 6 vrijwilligers actief.
Er waren 8 bestuursvergaderingen (9 januari, 21 maar, 23 mei, 11 juli en 10 oktober 2023). Op verzoek van Stichting Voedselbank Nederland werden de statuten aangepast aan de landelijke modelstatuten.

De vrijwilligersavond heeft in 2023 niet plaatsgevonden.

 

Uitgifte

Een keer per week en op drie vast momenten in de week om de verdeling en hoeveelheid pakketten beheersbaar te houden. Na 1 mei is dit schema gewijzigd in een keer per week, en op drie vaste momenten in de week om de verdeling en hoeveelheid pakketten beheersbaar te houden. Er werden dit jaar ruim 10.000 voedselpakketten klaargemaakt. Dit in tegenstelling tot vorige jaar 5.000 pakketten. De post inkoop is hierdoor gestegen.
Hierbij werd een onderscheid gemaakt in grootte:
A-pakketten voor 1 of 2 personen, B/C-pakketten voor meer personen. Verdeling van de groep huishoudens:
- er werden de B/C van Heerenveen en de A-, B/C-pakketten van Jubbega uitgegeven
- er werden de A-pakketten van Heerenveen en de A-, B/C-pakketten van Akkrum uitgegeven.
Alle pakketten werden in Heerenveen klaargemaakt.

 

Voedselaanvoer

- Vanuit het distributiecentrum Drachten werd er eens in de twee weken aanvoer van houdbare producten en iedere week aanvoer van verse producten.
- Drie keer per week reden we voor een inzameling langs de plaatselijke supermarkten en bakker Boonstra (De Knipe). In de loop van dit jaar gingen de supermarkten over op een andere verkoop tactiek van de artikelen die tegen de tht-datum liepen. Hierdoor werd deze aanvoer voor ons drastisch verminderd.

- Regelmatig werd er voedsel aangeboden door andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld van HaarsmaFoodimpuls. De groenteboer koopt iedere week vers fruit en groente op de veiling, in opdracht van de Voedselbank.
- De inkoop van voedsel is in 2023 gestegen van € 11.289 in 2022 tot € 32.335 in 2023. Deze verhoging van inkoop heeft te maken met de sinds 1/5/23 wekelijkse uitdeling van voedsel. Maar gelukkig zijn de donaties van bedrijven, Gemeente en particulieren voldoende om de cliënten zoveel mogelijk vers voedsel te verstrekken.
- Maandelijks werd er door kerken voedsel ingezameld, ook gaven de kerkleden vaak een financiële bijdrage voor de aankoop van voedsel.
- Zo nu en dan werd er voedsel aangeboden door particulieren (via volkstuinen). Dit jaar kregen onze vrijwilligers ook weer de gelegenheid om in de groentetuin van Stichting Sociaal en Vitaal in Nieuwehorne wekelijks verse groente te oogsten. In de wintermaanden is er geen aanvoer. Deze stichting heeft tot doel voor minima gratis biologische voeding beschikbaar te stellen. De samenwerking zal de komende tijd geïntensiveerd worden.
- Verder werd er door het Armoedefonds gratis verkregen menstruatieproducten aan onze cliënten mogelijk gemaakt. Een MUP punt.
- Twee keer werd er een inzamelingsactie gehouden bij een van de supermarkten In het begin van het jaar werd landelijk een verminderde aanvoer geconstateerd terwijl het aantal steunaanvragen toenam mee door de energiecrisis en de stijgende inflatie. De voedselbanken kregen landelijk en plaatselijk veel publiciteit. Met als gevolg dat er ook in Heerenveen veel geldelijke giften binnen kwamen. Hierdoor kon voor ruim € 32.335 euro voedsel aangekocht worden, zodat de pakketten behoorlijk gevuld konden worden.

 

Voedselveiligheid

De voedselveiligheid heeft altijd onze extra zorg en aandacht. Dit jaar hebben er 18 vrijwilligers de cursus voedselveiligheid met succes afgerond.

 

Externe contacten

- Stichting Voedselbank Nederland
- Regionaal Ondersteunings Punt (ROP) Fryslân (Drachten)
- Regionaal Distributie Centrum (RDC) (Drachten)
- Gemeente Heerenveen ( regiegroep armoedebeleid , privacy regelgeving)
- Caleidoscoop
- Stichting Vluchtelingenwerk (aanvraag noodpakketten)
- SC Heerenveen (samenwerkingsovereenkomst)
- Stichting Jarige Job (verzorgt verjaardagspakketten voor de jeugd jonger dan 17 jaar via de voedselbank)
- Participatieraad (WMO, armoedebeleid)
- Armoedefonds (verstrekking van schoolspullen-passen)
- Stichting Sociaal en Vitaal (Nieuwehorne)

 

Sponsoren

Dit jaar werden we weer door velen (alfabetisch gerangschikt) gesteund: Akrumer Dreamtheater, Aldi, Albert Heijn, Armoedefonds, Bakker Bart, Bakker Boonstra (De Knipe), Bakker Boonstra (Akkrum), Base to work, Bilijam Assurantiën, Body en Fit, Cosbo, Disc golven, FHWA Engineering, Firda, Gemeente Heerenveen ( huisvesting, energie, afvalverwerking), Goans en Qeens, Haarsma FoodImpuls, Jumbo (Greiden), Jumbo (Molenplein), Jumbo (Online hub), Kaasmakerij Henri Willig, Klaar en Advies, Klaver Vis, Kruizinga Service bv, Kuiper Verzekeringen bv, Oliebollenkraam Gühnen, Oranjewoud festival, Overname in Bedrijf, Picnic, Pieterpikzonen bv, Poiesz, RDO Balije, SC Heerenveen, Slagerij van der Meer, Slagerij Zijlstra, Stichting Sociaal en Vitaal, Ten Woude, Ventura Systems, Vermaning Horeca, de Walvis, Ziekenhuis Tjongerschans.

Verder kregen we grote bijdragen van verscheidene kerkgenootschappen. Ook ondervonden we steun van zeer veel particulieren.

 

Bijzondere acties

- Gratis toegangskaarten voor de Musical De Tocht in Leeuwarden
- Gratis toegangskaarten voor NK schaatsen in Thialf door Univé
- Gratis toegangskaarten voor een wedstrijd van SC Heerenveen en tegelijkertijd voedselinzameling door supporters
- Verstrekken van Schoolspullenpassen (Armoedefonds)
- Leuke acties op scholen
- Kerstmarkt van Gemeente Heerenveen
- Inzameling van DE-punten door Lions club voor pakken koffie
- Inzameling producten

+ bij Jumbo Molenplein
+ bij AH

- Veel kerstpakketten van verschillende bedrijven

 

 

Opgesteld 23 mei 2024 door Johanna Bandstra

 

 

Boekjaar 2023 - Balans Jaarrekening 2023 - Begroting 2024

 

ANBI publicatie 2023