Aanvraag voedselpakket:

Informatie

Houdbaarheid voedsel/houdbaarheidsdatum

Er bestaan veel misverstanden over de houdbaarheidsdatum van voedselproducten. Gooit u wel eens een pak rijst, een blik soep, een fles cola of een pak chips weg, omdat de houdbaarheidsdatum (THT) is verstreken? Dat hoeft niet! Zulke producten kunt u veelal maanden of zelfs jaren na het verstrijken van die datum nog gewoon zonder risico eten.

Er zijn namelijk twee begrippen voor de houdbaarheid van levensmiddelen: TGT en THT. Eén van beide staat op alle levensmiddelen. TGT staat voor ‘Te Gebruiken Tot’ en THT voor ‘Tenminste Houdbaar Tot’.

De eerste aanduiding (TGT) vindt u op producten die snel kunnen bederven zoals zuivel, vlees, gebak, groenten en fruit. Daarmee moet u uitkijken, de voedselveiligheid kan in gevaar komen.

De tweede aanduiding (THT) vindt u op lang houdbare producten. Bij die producten kan de smaak en/of het uiterlijk (bijvoorbeeld de kleur) langzaamaan iets teruglopen. De fabrikant garandeert de volledige kwaliteit van het betreffende product tot de genoemde datum. Maar ook daarna kunnen zulke producten nog tot maanden, soms zelfs jaren over de datum prima gegeten worden.

 

Richtlijnen THT-datum:

Richtlijn voor de eetbaarheid van producten na de houdbaarheidsdatum (THT).

Producten en hoe lang nog probleemloos te consumeren:

*rijst, thee, pasta’s zeer lang houdbaar (jaar of langer)

*frisdranken zeer lang houdbaar (jaar of langer)

 *koekjes, chips (maanden)

 *groenten/fruit in blik zeer lang houdbaar (jaar of langer)

 *jams en zoetwaren zeer lang houdbaar (jaar of langer)

 *soepen/conserven zeer lang houdbaar (jaar of langer)

 *afbakbrood enkele weken

 *koffie en thee jaar of langer

 *fritessaus, ketchup e.d. enkele maanden of langer

 (voor alles geldt: mits de verpakking onaangebroken is)

De Keuringsdienst van Waren heeft t.a.v. houdbaarheidsdata richtlijnen opgesteld waarbinnen charitatieve instellingen zoals de Voedselbank kunnen werken. De Voedselbank houdt zich aan deze richtlijnen.


Exploitatierekening 2017

Begroting Exploitatie Begroting
Omschrijving

2018 2017 2017


Giften particulieren

3000 3.838,15 2000
Giften kerken/loges/verenigingen

12000 17.752,98 10000
Giften /sponsering bedrijven

5000 6.545,80 5000
Subsidie Gemeente

26000 26.368,00 24500
Creditrente Rabo/Triodos


44,87
Kerstgift Gemeente extra voedsel


5.000,00
Huisvesting (huur e.a.)

-19000 -20.670,90 -18500
Algemene kosten(Energie, water, belast.)
. -7000 -3.728,98 -6000
Autokosten

-3200 -3.419,61 -3200
Kantoorkosten

-1500 -2.014,09 -1000
Onkosten Voedsel

-12000 -16.047,05 -12000
Onkosten Screeners

-800 -719,92 -800


Inventaris

-2500 -9.631,20
Totaal

€ - € 3.318 € -


Nog uit te geven Kerstgift Gemeente extra voedsel

-5.000,00


Jaarverslag 2017

Vrijwilligers

De Voedselbank functioneert dankzij een groot aantal(ongeveer 60) vrijwilligers, waaronder 11 screeners en 7 bestuursleden.

Er zijn 8 bestuursvergaderingen geweest en 2 vrijwilligersbijeenkomsten.

Uitgifte

Het aantal huishoudens dat voor een pakket in aanmerking kwam, schommelde dit jaar rond de 200 (verdeeld over de uitgiftepunten : Akkrum 20, Jubbega 30 en Heerenveen 150). Eens in de veertien dagen kon een pakket worden opgehaald. Er werden in dit jaar ongeveer 5600 voedselpakketten klaar gemaakt.

Hierbij werd een onderscheid gemaakt in grootte:

A-pakketten voor 1 of 2 personen, B-pakketten voor 3 of 4 personen en C-pakketten voor 5 of meer personen.

De uitgifte was vanuit de locatie Schans 17.

Verdeling van de groep huishoudens:

- in de oneven weken werden de B- en C-pakketten van Heerenveen en de A-, B- en C-pakketten van Jubbega uitgegeven

- in de even weken werden de A-pakketten van Heerenveen en de A-, B- en C-pakketten van Akkrum .

Alle pakketten werden in Heerenveen klaargemaakt.

Vanaf 29 maart is er in Heerenveen een extra uitgifte op woensdagmiddag gestart vanwege de verse aanvoer vanuit de plaatselijke supermarkten

(in de even weken voor de B en C en in de oneven weken voor de A)

Voedselaanvoer

- Vanuit de distributiecentra in Meppel en Drachten

was er eens in de twee weken aanvoer van houdbare producten en iedere week aanvoer van verse producten

- Drie keer per week reden we voor een inzameling langs de plaatselijke supermarkten (AH, Jumbo’s, Aldi )

- Regelmatig werd er voedsel aangeboden door andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld van kaasboerderij “de Gelder”(Tijnje)

- Vanaf de maand juni werd er door kerken elke 1e zondag van de maand voedsel ingezameld

- Zo nu en dan werd er voedsel aangeboden door particulieren

- Zo nu en dan werden er inzamelingsacties gehouden door scholen en verenigingen

Voedselveiligheid

In april is er een onverwachte audit geweest resulterend in een handhaving van het groen-certificaat (beoordeling 9.1 op een schaal van 1 – 10). Toch zijn er nog verbeterpunten waaraan gewerkt kan worden.

Externe contacten

- Stichting Voedselbank Nederland

- Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân (Drachten)

- Gemeente Heerenveen ( regiegroep armoedebeleid)

- SC Heerenveen (samenwerkingsovereenkomst)

- Stichting Jarige Job (verzorgt verjaardagspakketten via de voedselbank)

- Hart voor Heerenveen ( Meet & match vrijwill. organisaties met bedrijven)

- Participatieraad (WMO, armoedebeleid)

- Er is op uitnodiging voorlichting gegeven op scholen, bij kerken en

verenigingen.

Sponsoren

Ook dit jaar werden we weer gesteund door:

- Gemeente Heerenveen: huisvesting, energie, afvalverwerking

- Siton Autogroep: voedselvervoer met bedrijfsauto

- Autocentrum van der Veen: voedselvervoer met bedrijfsauto

- plaatselijke supermarkten Albert Hein, Jumbo, Aldi, Coop (Nieuwehorne), Attent van Zwol (Rotsterhaule)

- bakkerij Boonstra (de Knipe), bakkerij Boonstra (Akkrum)

- Haarsma Foodimpuls, Eurofins Food Testing, Body en Fit, Budget Food (Joure)

- de Copieerderij, Welkoop, ’t Gerecht

- Overname In Bedrijf en andere bedrijven

- volkstuinen

- verscheidene kerkgenootschappen, verenigingen

- veel particulieren

- Armoedefonds

Bijzondere acties

- Inzameling van geld/producten

+ door het personeel van Unive Dichtbij

+ door SC Heerenveen supporters (bij wedstrijd SC Heerenveen – NAC)

+ door SC Heerenveen sponsoren Vrumona en Oliehoorn BV

+ bij wandeltocht Night of the Koemarkt

+ tijdens Vakantiebijbelweek Goede Herder kerk

- Gratis kaartjes van GroenLeven voor voetbalwedstrijd SC Heerenveen- NAC

- Bibliotheek (meubilair schenking)

- 2e Pinksterdag opbrengst markt op kerkplein Sionskerk

- Extra kerstgift van Gemeente Heerenveen

- Vele kerstpakketten van verscheidene bedrijven

- Inzameling producten

+ bij Jumbo de Greiden

+ door verscheidene basisscholen

+door Stichting Opwekking, Biddinghuizen

- Landelijke statiegeldactie van Lidl

- Aanbod HB-cRc van duizenden lege bierflesjes (voor statiegeld)

- Verloting van non-food artikelen tijdens de Uitmarktdagen

Aanschaf vriescel en koelcel

Dankzij subsidies van dit jaar en uit voorgaande jaren was het mogelijk om naast de vele vrieskisten en koelkisten een grote vriescel en een grote koelcel aan te schaffen waardoor aangevoerde ingevroren/gekoelde producten gemakkelijker bewaard kunnen worden

Klimaatbeheersing

In het pand aan de Schans heerst vanwege het platte dak een probleem om ’s zomers de binnentemperatuur dragelijk (onder de 25 ºC) te houden. Er wordt nog steeds naar een oplossing gezocht.