Informatie

Houdbaarheid voedsel/houdbaarheidsdatum

Er bestaan veel misverstanden over de houdbaarheidsdatum van voedselproducten. Gooit u wel eens een pak rijst, een blik soep, een fles cola of een pak chips weg, omdat de houdbaarheidsdatum (THT) is verstreken? Dat hoeft niet! Zulke producten kunt u veelal maanden of zelfs jaren na het verstrijken van die datum nog gewoon zonder risico eten.

Er zijn namelijk twee begrippen voor de houdbaarheid van levensmiddelen: TGT en THT. Eén van beide staat op alle levensmiddelen. TGT staat voor ‘Te Gebruiken Tot’ en THT voor ‘Tenminste Houdbaar Tot’.

De eerste aanduiding (TGT) vindt u op producten die snel kunnen bederven zoals zuivel, vlees, gebak, groenten en fruit. Daarmee moet u uitkijken, de voedselveiligheid kan in gevaar komen.

De tweede aanduiding (THT) vindt u op lang houdbare producten. Bij die producten kan de smaak en/of het uiterlijk (bijvoorbeeld de kleur) langzaamaan iets teruglopen. De fabrikant garandeert de volledige kwaliteit van het betreffende product tot de genoemde datum. Maar ook daarna kunnen zulke producten nog tot maanden, soms zelfs jaren over de datum prima gegeten worden.

 

Richtlijnen THT-datum:

Richtlijn voor de eetbaarheid van producten na de houdbaarheidsdatum (THT).

Producten en hoe lang nog probleemloos te consumeren:

*rijst, thee, pasta’s zeer lang houdbaar (jaar of langer)

*frisdranken zeer lang houdbaar (jaar of langer)

 *koekjes, chips (maanden)

 *groenten/fruit in blik zeer lang houdbaar (jaar of langer)

 *jams en zoetwaren zeer lang houdbaar (jaar of langer)

 *soepen/conserven zeer lang houdbaar (jaar of langer)

 *afbakbrood enkele weken

 *koffie en thee jaar of langer

 *fritessaus, ketchup e.d. enkele maanden of langer

 (voor alles geldt: mits de verpakking onaangebroken is)

De Keuringsdienst van Waren heeft t.a.v. houdbaarheidsdata richtlijnen opgesteld waarbinnen charitatieve instellingen zoals de Voedselbank kunnen werken. De Voedselbank houdt zich aan deze richtlijnen.Exploitatierekening 2016
Begroting Exploitatie

Omschrijving


2017 2016
Giften particulieren


2000 2.539,00

Giften kerken/loges/verenigingen


10000 9.833,54

Giften /sponsering bedrijven


5000 10.126,77

Subsidie Gemeente


24500 18.375,00

Creditrente Rabo/Triodos67,89

Subsidie Coop.fonds Rabo11.150,00
Verhuiskosten-13.670,21

Huisvesting (huur)


-18500 -18.499,92

Algemene kosten (energie, water, belast.)
.
-6000 -3.407,88

Autokosten


-3200 -3.572,39

Kantoorkosten


-1000 -978,96

Onkosten Voedsel


-12000 -12.041,03

Onkosten Screeners


-800 -608,25

Openingskosten-144,54

Inventaris-2.772,37
Voorschot gemeentesubsidie (eerste kwartaal)6.125,00

Nog bij te betalen energierekening NLE(schatting)-3.000,00Totaal


€ - -478,35


Jaarverslag 2016                

 

Verhuizing

Omdat de vorige locatie een andere bestemming heeft gekregen is in samenwerking met de Gemeente een ander pand  betrokken: Schans 17-19. 

Dankzij subsidiegarantie van de Gemeente is het mogelijk geworden om een huurcontract voor 5 jaar af te sluiten met ingang van 1 januari 2016.

Na aanpassing en inrichting van de nieuwe locatie zijn we hier vanaf 1 maart 2016 begonnen de voedselpakketten uit te geven.

Het Coöperatiefonds van de Rabobank heeft ons verrast door de extra kosten voor de verhuizing en de inrichting ( begroting 11.150 euro) voor haar rekening te nemen. Verder hebben veel bedrijven geholpen om de kosten zo laag mogelijk te houden: o.a.

Autocentrum van der Veen, firma Boels, Boersma Kozijnen, Hoveniersbedrijf Tenge,  Leo van der Veen, Schilders van Staal, leer-/werkbedrijf Toolz, firma Heijmans, Portena  Logistiek, Prodak Archiefvernietiging, Raadsma, Bottinga Multi Cleaning, Sidijk.

Opening

Tijdens de feestelijke opening op zaterdag 16 april hebben we vele gasten mogen begroeten. Naast de buurtbewoners hebben veel bedrijven ‘acte de présence’ gegeven.

Voetballer Jerry St Juste heeft het pand “opengetrapt”  onder leiding van wethouder Jelle Zoetendal in samenwerking met Foppe de Haan.   

 

Vrijwilligers

De Voedselbank functioneert dankzij een groot aantal(ongeveer 70) vrijwilligers, waaronder 11 screeners en 7 bestuursleden.

Er zijn 8 bestuursvergaderingen geweest en 2 vrijwilligersbijeenkomsten.

 

Uitgifte

Het aantal huishoudens dat voor een pakket in aanmerking kwam, schommelde dit jaar rond de 210 (verdeeld over de uitgiftepunten : Akkrum 20, Jubbega 30 en Heerenveen 160). Eens in de veertien dagen kon een pakket worden opgehaald. Er werden in dit jaar ongeveer 5600 voedselpakketten klaar gemaakt. 

Hierbij werd een onderscheid gemaakt in grootte: 

A-pakketten voor  1 of 2 personen,  B-pakketten voor 3 of 4 personen en C-pakketten voor  5  of meer personen.

De uitgifte was de eerste twee maanden nog vanuit de locatie achter de oude brandweerkazerne, ingang Sieger van der Laanstraat 16E.

In maart begonnen we met een verdeling van de groep huishoudens:

- in de oneven weken werden de B- en C-pakketten van Heerenveen en de A-, B- en C-pakketten van Jubbega uitgegeven

- in de even weken werden de A-pakketten van Heerenveen en de A-, B- en C-pakketten van Akkrum .

Alle pakketten werden in Heerenveen klaargemaakt.

 

 

Voedselaanvoer

- Eens in de twee weken was er aanvoer vanuit de distributiecentra in Meppel en Drachten 

- Twee keer per week reden we voor een inzameling langs de plaatselijke supermarkten

- Regelmatig werd er voedsel aangeboden door andere bedrijven

- Zo nu en dan werd er voedsel aangeboden door particulieren 

- Zo nu en dan werden er inzamelingsacties gehouden door kerken en verenigingen

 

Voedselveiligheid

Op 13 mei 2016 hebben we het groene certificaat voor de voedselveiligheid gekregen. We voldoen nu aan de nieuwe richtlijnen die de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) voor de voedselbanken opgesteld heeft.

Er wordt nu meer geregistreerd o.a.:

- de temperatuur van de vriezers en de koelers

- het schoonmaken van de bakken en de opslag- en uitgifteruimte

- het opslaan van het voedsel

- de THT en TGT data

 

Externe contacten

- Stichting Voedselbank Nederland

- Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân (Drachten)

- Gemeente Heerenveen ( regiegroep armoedebeleid)

- SC Heerenveen (samenwerkingsovereenkomst)

- Stichting Jarige Job (verzorgt verjaardagspakketten via de voedselbank)

- Hart voor Heerenveen ( Meet & match vrijwill. organisaties met bedrijven)

- Participatieraad (WMO, armoedebeleid)

- Kledingbank Wolvega(doorgeven van non-food)

- Er is op uitnodiging voorlichting gegeven op scholen, bij kerken en

   verenigingen.

 

Sponsoren 

Ook dit jaar werden we weer gesteund door:

- Gemeente Heerenveen:  huisvesting

- Siton Autogroep:  voedselvervoer met bedrijfsauto

- Autocentrum van der Veen: voedselvervoer met bedrijfsauto

- plaatselijke supermarkten  Albert Hein, Jumbo

- bakkerij Boonstra, slagerij Zijlstra, 

- Haarsma Foodimpuls, Eurofins Food Testing, Budget Food (Joure)

- de Copieerderij, Welkoop, ’t Gerecht  

- Overname In Bedrijf, Bo-Rent  en andere bedrijven

- volkstuinen

- verscheidene kerkgenootschappen, verenigingen en scholen

- veel particulieren

 

Bijzondere acties

- Inzameling van geld/producten door de plaatselijke afdelingen van PvdA en GroenLinks

- Kerstdiner (in samenwerking met Humanitas, Caleidoscoop e.a.)

- Rest catering Opwekking Biddinghuizen 

- Gratis kaartjes van GroenLeven voor voetbalwedstrijd SC Heerenveen- Excelsior

- Inzameling van geld/producten door SC Heerenveen supporters

  (bij wedstrijd SC Heerenveen – Excelsior) 

- Oliebollenactie ( Gühnen’s Gebakkraam): 250 zakken

- Vermilion Energy Netherlands, bijdrage van 2000 euro in de energiekosten van 2016