Aanvraag voedselpakket:


Alle verplichte velden invullen, anders wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen!

Intakegesprek

Een medewerker van de voedselbank (screener) maakt een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van uw financiële gegevens bepaald of u aan de norm en voorwaarden voldoet. U wordt gevraagd inzage te geven in uw bankafschriften van de laatste (minimaal) 3 maanden en specificaties van uw inkomsten en uitgaven.

Zorg ervoor dat u op de dag van de afspraak thuis bent en de gevraagde papieren klaar heeft liggen. Bij niet nakomen van de afspraak vervalt uw (eventuele) recht op een pakket.


Toekenningscriteria:

De nieuwe normbedragen zijn per 01-01-2018 als volgt vastgesteld: 

Basisbedrag per huishouden: € 130,00

Per persoon: € 85,00


kinderen

alleenstaande 
(bedrag in € per maand)

echtpaar*
(bedrag in € per maand)

0

215

300

1

300

385

2

385

470

3

470

555

4

555

640

5

640

725

*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven / de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen